สายตรงนายก
เขียนโดย Administrator   

โทรศัพท์ 081-960-8334

 
กิจกรรมล่าสุด
เขียนโดย Administrator   

โครงการแข่งขันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จัดโครงการแข่งขันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดวันที่ 21 สิงหาคม 2559

 

ดูกิจกรรมนี้เพิ่มเติม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของ อบต.

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

 
อ่านต่อ
 
โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.สันกำแพง
เขียนโดย Administrator   

 ทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.สันกำแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการโครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.สันกำแพง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสงอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
เขียนโดย Administrator   

asean flag 1 ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

 เป็นการรวมตัวกันของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขียนโดย Administrator   

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง มีข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้

1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดคลิ๊ก
2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียดคลิ๊ก
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (30/05/59) 
รายละเอียดคลิ๊ก
4. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (24/05/59) รายละเอียดคลิ๊ก
5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (28/04/59) รายละเอียดคลิ๊ก
    - เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดคลิ๊ก


 
ประกาศสอบราคาล่าสุด
เขียนโดย Administrator   

อบต.สันกำแพง มีความประสงค์สอบราคา ดังต่อไปนี้

1. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (24/08/59) ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
2. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาของวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (11/07/59) 
ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก
3. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (08/07/59) ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
4. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (13/06/59) ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นบง ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นบง ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
5. ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด (8 กล้อง) (07/04/59) ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก
    - ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก
    - รายละเอียดคุณลักษณะประกอบโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก

 
ผลการสอบราคาล่าสุด
เขียนโดย Administrator   

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอประกาศผลการสอบราคา ดังนี้

1. ประกาศผลการสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (02/08/59) รายละเอียดคลิ๊ก
2. ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ที่ 14 (02/08/59) รายละเอียดคลิ๊ก
3. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 (26/07/59) รายละเอียดคลิ๊ก
4. ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นบง (08/07/59) 
รายละเอียดคลิ๊ก
5. ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นบง (ฌาปนสถาน) (08/07/59) รายละเอียดคลิ๊ก


 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3)
เขียนโดย Administrator   

1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดิอนกรกฎาคม 2559 รายละเอียดคลิ๊ก
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดิอนมิถุนายน 2559 
รายละเอียดคลิ๊ก
3. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดิอนพฤษภาคม 2559
รายละเอียดคลิ๊ก
4. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดิอนเมษายน 2559 รายละเอียดคลิ๊ก

5. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดิอนมีนาคม 2559 รายละเอียดคลิ๊ก
 
joomla templateinternet security reviews

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของดี อบต.สันกำแพง

ข่าวออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday137
mod_vvisit_counterThis week552
mod_vvisit_counterLast week4431
mod_vvisit_counterThis month9480
mod_vvisit_counterLast month10999
mod_vvisit_counterAll days725820

We have: 1 guests online
Your IP: 54.196.114.201
 , 
Today: ส.ค. 24, 2016
Technology template by best internet security