• .

Copyright 2021 - Custom text here - Theme: MegaMoolahSpielen

สายด่วนนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

icon FB

km
63 09 30 01

 Tax infomation

ID LINE
งานจัดเก็บรายได้
idline tax

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

1. คำสั่งและข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) DownloadButton70pixnew icon gif 2
2. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 DownloadButton70pixnew icon gif 2
3 การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่DownloadButton70pix
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (23 ธ.ค. 2563)DownloadButton70pix

5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (4 ธ.ค. 2563)DownloadButton70pix

 

ประกาศ E-Bidding ล่าสุด

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (18 พ.ย. 63) DownloadButton70pixnew icon gif 2
2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 13 (ซอย 9) (15 ต.ค. 63) DownloadButton70pix
3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 12 บ้านสันต้นบง (ซอย 3, 5, 8) (15 ต.ค. 63) DownloadButton70pix
4. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง (10 ก.ย. 63) DownloadButton70pix
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ 13 (ลำเหมืองผ่านซอย 15) (9 มิ.ย. 2563) DownloadButton70pix


ผล E-Bidding ล่าสุด

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 (2 ธ.ค. 2563) DownloadButton70pixnew icon gif 2
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 13 (ซอย 9)(26 ต.ค. 2563) DownloadButton70pix

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 12 บ้านสันต้นบง (ซอย 3, 5, 8) (26 ต.ค. 2563) DownloadButton70pix
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง (22 ก.ย. 2563) DownloadButton70pix

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 10 (ซอย 7 - 8) (22 มิ.ย. 2563) DownloadButton70pix

ประกาศราคากลาง

1. ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 DownloadButton70pixnew icon gif 2
2. ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 13 (ซอย 9) DownloadButton70pix

3. ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 12 บ้านสันต้นบง (ซอย 3, 5, 8) DownloadButton70pix
4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออน หมู่ที่ 14 (ทางเข้าวัดมะขาม) DownloadButton70pix
5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออน หมู่ที่ 14 (ซอยหน้าบ้านเลขที่ 208/2) DownloadButton70pix
 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3)

1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนธันวาคม 2563 (6 มกราคม 2564) DownloadButtonnew icon gif 2
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (16 ธันวาคม 2563) DownloadButton

3. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนกันยายน 2563 (10 ตุลาคม 2563) DownloadButton
4. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนกรกฎาคม 2563 (31 สิงหาคม 2563) DownloadButton
5. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนมิถุนายน 2563 (9 กรกฎาคม 2563) DownloadButton


f t g m