Copyright 2020 - Custom text here

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

img 9811

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการโครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.สันกำแพง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสงอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ผลงานในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

7085 7086
7087 7091
7088  
f t g m