Copyright 2019 - Custom text here

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

126 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ (Tel.) : 053-102-066 / 053-102-068

โทรสาร (FAX) : 053-102-068