Copyright 2020 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (9 ก.ย. 2563) เขียนโดย Super User 6
1. ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (31 ส.ค. 2563)  เขียนโดย Super User 21
แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย Super User 102
สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 114
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (27 ก.พ. 2563) เขียนโดย Super User 206
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (24 ก.พ. 2563) เขียนโดย Super User 119
ประกาศการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 149
f t g m