Copyright 2021 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งและข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย Super User 0
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User 1
มาตรการการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย Super User 8
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (23 ธ.ค. 2563) เขียนโดย Super User 29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (4 ธ.ค. 256) เขียนโดย Super User 28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (11 พ.ย. 2563) เขียนโดย Super User 79
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 ต.ค. 2563) เขียนโดย Super User 68
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (7 ต.ค. 2563) เขียนโดย Super User 48
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 ก.ย. 2563) เขียนโดย Super User 37
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (9 ก.ย. 2563) เขียนโดย Super User 74
f t g m