Copyright 2021 - Custom text here

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 

"ความต้องการของประชาชนคือหนทางสู่การพัฒนาท้องถิ่น"

f t g m