Copyright 2021 - Custom text here

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

126 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ (Tel.) : 053-102-066 / 053-102-068

โทรสาร (FAX) : 053-102-068

สำนักปลัด, ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0 
ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 11 
ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 12
กองคลัง ต่อ 13
กองช่าง ต่อ 14
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 17

 

mapskplocal

f t g m