Copyright 2021 - Custom text here

วัดป่าแดง

วัดป่าแดง สันกำแพง เชียงใหม่วัดป่าแดง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓  บ้านป่าสักขวาง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็ก  อยู่ท่ามกลางสวนลำไย  มีทุ่งนาล้อมรอบ  ห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ ๑๐๐  เมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ  ๒๐๐  ปีก่อนตามประวัติผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าก่อนจะมีวัดป่าแดงขึ้นมานั้นสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้างอยู่แล้ว มีเจดีย์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมแล้วองค์หนึ่ง  รอบๆ มีซากโบราณสถานอยู่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่เคยมีมาก่อน  ต่อมามีการสร้างเจดีย์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เก่า  พร้อมกับบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ขึ้นมา ส่วนชื่อวัดป่าแดงนั้น  เนื่องจากรอบบริเวณวัดมีลักษณะคล้ายป่าใกล้ชุมชน มีไม้แดงขึ้นเต็มไปหมดลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าแดง  มีดังนี้     ๑. ครูบากัณฑะ  

            ๒. พระอธิการจันทร์

            ๓. พระอธิการหน่อ

            ๔. พระอธิการเนตร

            ๕. ครูบาอินถา

            ๖. พระอธิการก้อน

            ๗. พระอธิการบุญมี

            ๘. หลวงพ่ออุ่น อรุโณ (พระครูอรุณวรกิจ) 

            ปัจจุบัน พระสุรพล   อภิวฑฒฺโณ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าแดง

อัตชีวประวัติหลวงพ่ออุ่น อรุโณ วัดป่าแดง สันกำแพง เชียงใหม่อัตชีวประวัติของหลวงพ่ออุ่น อรุโณ  ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๖    ณ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดาชื่อ ดำ โยมมารดาชื่อ เติม นามสกุล กลิ่นเกษร มีพี่น้องด้วยกัน ๔ คน หลวงพ่ออุ่น อรุโณ เป็นบุตรคนโต มีน้องชาย ๓ คน นายสงัด กลิ่นเกษร, นายไพบูลย์ กลิ่นเกษร, นายสุข กลิ่นเกษร ท่านได้รับการศึกษาเล่าเรียนจบชั้น ม.๒ ในสมัยนั้น และได้เข้ารับราชการทหาร เป็นทหารเกณฑ์ในหน่วยปืนกลเล็ก (ป.ก.ณ. ๑๑) อยู่ ๒ ปี หลังจากปลดประจำการทหารแล้ว เมื่ออายุครบ ๒๔ ปี จึงเข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปากคลอง ต. หัวไผ่ อ.มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูพรหมสมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่าอรุโณต่อมาหลวงพ่อสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทได้พ.ศ.๑๔๙๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหันสังข์   ต.หัสสังข์   อ.บางปะหัส      จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่จำพรรษาในฐานะเจ้าอาวาสได้ ๙ พรรษา พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่อีก ๒ พรรษาพ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูอรุณวรกิจในช่วงเวลาที่หลวงพ่ออุ่นอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เข้มพลังด้วยเวทมนต์ในทางเมตตามหานิยมเมื่อครั้งอยู่ที่วัดปากคลอง ท่านได้สร้างพระเนื้อดินแบบพระวัดปากบาง พิมพ์เล็บมือ แบบชินราช แบบสมเด็จเกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จเนื้อผงแบบเนื้อผงน้ำมันสร้างประมาณ ๓,๐๐๐  องค์  และยังสร้างเหรียญรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ที่วัดปากคลอง ประมาณ  ๕,๐๐๐ องค์ ด้วยเพราะการที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำให้มีประชาชนเจ้าหาไม่ขาดสาย ท่านเห็นว่าโอกาสที่จะความเพียรปฎิบัติธรรมหาความวิเวก ณ ที่นี้ทำได้ยาก ท่านจึงออกหาวัดที่มีความสงบร่มเย็น โดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งลาภสักการะใดๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านออกเดินทางขึ้นเหนือตามลำพังกระทั้งได้พบวัดที่มีความสงบและเป็นวัดที่พุทธบริษัทพระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันปฏิบัติกัมมัฏฐาน วัดแห่งนั้นคือ วัดป่าแดง ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าสักขวาง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง หลวงพ่อได้เข้าพำนักที่วัดนี้ตั้งแต่นั้นในฐานะพระลูกวัดเสมือนหลวงตารูปหนึ่งมีกุฏิหลังเล็ก ๆ อยู่ด้านหลังโดยไม่แพร่งพรายฐานะอันแท้จริงของท่านให้ใครทราบว่าท่านเห็นถึงพระครูสัญญาบัตรมาก่อนและมีชื่อเสียงโด่งดังจากภาคกลางมาแล้วจนกระทั่งเมื่อพระอธิการบุญมี เจ้าอาวาสรูปก่อนมรณภาพไปคณะกรรมการวัดศรัทธาประชาชนจึงพร้อมใจกันขอให้ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม             พ.ศ. ๒๕๔๔ หลวงพ่ออุ่น อรุโณ หรือ พระครูอรุณวรกิจ ก็มรณภาพลงด้วยโรคชรา สิริรวมอายุได้ ๗๙ ปี พรรษาได้ ๕๕ พรรษา ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่ได้ทราบปฏิปทากฤษดาภินิหารของหลวงพ่อ

DSC01941 IMG 8834
IMG 2069 IMG 2068
f t g m