Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (22 ก.ค. 2562) Icon Download1
2. กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 (25 ม.ค. 2562) Icon Download1
3. คำแนะนำการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงจัดเก็บเอง (28 พ.ย. 2561)
    3.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน Icon Download1
    3.2 ภาษีบำรุงท้องที่ Icon Download1
    3.3 ภาษีป้าย Icon Download1
   ติดต่อชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-102066-68
4. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (1 พ.ย. 2561) Icon Download1
5. เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561) Icon Download1