Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอประกาศผลการพิจารณา E-Bidding ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (23 ก.ย. 2562) Icon Download1
2. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (23 ก.ย. 2562) Icon Download1
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สันกำแพง (11 ก.ย. 2562) Icon Download1
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเฟส 4 (หมู่ 4, หมู่ 10, หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13)  (22 ส.ค. 2562) Icon Download1
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 13 (25 ก.ค. 2562) Icon Download1