Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอเผยแพร่รายงาน สขร. ดังต่อไป

1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนสิงหาคม 2562 (5 ก.ย. 2562) Icon Download1
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนกรกฎาคม 2562 (2 ส.ค. 2562) Icon Download1
3. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนมิถุนายน 2562 (8 ก.ค. 2562) Icon Download1
4. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 (30 พ.ค. 2562) Icon Download1
5. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.3) เดือนกันยายน 2561 (1 ต.ค. 2561) Icon Download1