Copyright 2020 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.สันกำแพง เรื่องมาตรการป้องกันไวรัส เขียนโดย Super User 4
อบต.สันกำแพง ห่วงใยประชาชน เขียนโดย Super User 6
คำแนะนำสำหรับสถานที่ทำงาน เขียนโดย Super User 4
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่พัก เขียนโดย Super User 4
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไป-กลับ จากพื้นที่เสี่ยง เขียนโดย Super User 9
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 4
วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงกักกัน เขียนโดย Super User 2
การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน เขียนโดย Super User 10
การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยที่มีผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ เขียนโดย Super User 10
อย่าใช้แค่มือปิดปากเวลาไอจาม เขียนโดย Super User 15
f t g m