Copyright 2020 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.สันกำแพง เรื่องมาตรการป้องกันไวรัส เขียนโดย Super User 38
อบต.สันกำแพง ห่วงใยประชาชน เขียนโดย Super User 42
คำแนะนำสำหรับสถานที่ทำงาน เขียนโดย Super User 17
คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่พัก เขียนโดย Super User 21
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไป-กลับ จากพื้นที่เสี่ยง เขียนโดย Super User 59
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 19
วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงกักกัน เขียนโดย Super User 18
การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน เขียนโดย Super User 84
การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยที่มีผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ เขียนโดย Super User 40
อย่าใช้แค่มือปิดปากเวลาไอจาม เขียนโดย Super User 63
f t g m